Test

Onderzoek Untire

Dank dat je belangstelling hebt voor ons onderzoek.

Zoals aangegeven willen ziekenhuizen en zorgverzekeraars weten of het gebruik van Untire ook leidt tot besparing van zorgkosten, omdat iemand minder moe wordt.

We hebben het Utrechtse onderzoeksbureau Equalis verzocht onafhankelijk van ons de vraag naar kostenbesparing te onderzoeken in samenwerking met ziekenhuizen. Het plan is gegevens over kosten tijdens de behandeling in het ziekenhuis te vergelijken tussen Untire gebruikers en niet-Untire gebruikers. Vanzelfsprekend wordt hierbij voldaan aan alle eisen rondom privacy (AVG). Zo zullen je gegevens nooit op persoonlijk niveau worden bekeken, maar altijd op anoniem groepsniveau.

Dit onderzoek is super belangrijk voor het verkrijgen van vergoeding voor Untire en het kosteloos ter beschikking kunnen blijven stellen in de toekomst aan alle gebruikers. Hoe meer mensen mee willen doen, des te beter dat is.

Wat we van jou vragen?
Gebruik(te) je Untire tijdens je behandeling? Wil je een bijdrage leveren aan het onderzoek? Zo ja, wil je dan de onderstaande vragen beantwoorden?

Veel dank alvast.

Hartelijk groeten,
Dr. Bram Kuiper, mede bedenker van de Untire app

 • Met deze toestemmingsverklaring, verklaar ik dat:

  • Ik ben gevraagd om mee te doen aan een onderzoek. Ik weet wat het doel is van het onderzoek en wat het onderzoek inhoudt.
  • Ik toestemming geef om mijn gegevens te gebruiken voor dit onderzoek. Ik weet dat mijn gegevens geanonimiseerd worden en niet herleidbaar zullen zijn naar mij als persoon.
  • Ik vrijwillig deelneem aan het onderzoek en dat ik mijn recht behoud om mijn deelname op elk moment te beëindigen, zonder daarvoor een reden te hoeven op te geven.
  • De volgende gegevens, die direct van belang zijn voor de uitvoering van het onderzoek en de evaluatie van de Untire app, geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor het onderzoek:
   • Gegevens over mijn zorggebruik uit de declaratiedata van zorgverzekeraars.
  • Ik toestemming verleen voor het bewaren van mijn gegevens in een beveiligde database die wordt beheerd door Tired of Cancer. Tired of Cancer en door Tired of Cancer ingeschakelde derden (het onderzoeksteam) voeren onderzoek uit op deze database. Deze partijen zullen de data alleen gebruiken voor het uitvoeren van dit onderzoek.
  • Tired of Cancer mijn gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek, doch maximaal 1 jaar, zal verwerken en bewaren. Daarna worden mijn gegevens vernietigd.
  • Ik toestemming verleen om de hierboven genoemde gegevens geanonimiseerd en op groepsniveau te bewerken tot een rapportage en deze te verstrekken aan de deelnemende onderzoekspartijen, waaronder Tired of Cancer, betreffende ziekenhuizen en onderzoeksbureau Equalis. In de rapportage zijn gegevens nooit herleidbaar tot mij als persoon.

Welcome to your Onderzoek kostenbesparing

Aanhef
Voorletters
Voornaam
Achternaam (ook meisjesnaam indien van toepassing)