Onderzoek

Uit onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland) blijkt dat de Untire app vermoeidheid aanzienlijk vermindert en tegelijkertijd het geluk van de gebruikers vergroot.

Untire App Study

Onderzoek door de Rijksuniversiteit Groningen

Tired of Cancer B.V., oprichter van de Untire App, en de Rijksuniversiteit Groningen werkten samen in een groot onderzoek gericht op kankergerelateerde vermoeidheid. De effectiviteit van Tired of Cancer’s Untire App is onderzocht in een internationaal wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Profs. Robbert Sanderman en Mariët Hagedoorn.

De interventiegroep en de controlegroep verschilden statistisch gezien niet significant van elkaar op het gebied van demografische en gezondheidskenmerken. De gemiddelde leeftijd was 55,5 jaar (± 9,8) en de gemiddelde vermoeidheid 6,8 (± 1,6). Vergeleken met de deelnemers in de controlegroep ervoeren de deelnemers in de interventiegroep een significant grotere afname van de vermoeidheid na 12 weken (interactietijd*-conditie: F(3, 1933) = 4.440, p = .004) en een significante toename van de gemiddelde kwaliteit van leven (interactietijd*-conditie: F(3, 1918) = 4,407, p = .004). Het effect was klein tot middelgroot. Analyses tonen aan dat de interventie-effecten niet afhankelijk waren van demografische of gezondheidskenmerken.

Het eindrapport zal binnenkort worden gepubliceerd.

Untire App Study

Research by University of Groningen

Tired of Cancer B.V., oprichter van de Untire App, en de Rijksuniversiteit Groningen werken samen in een grootschalig onderzoek naar kankergerelateerde vermoeidheid. De effectiviteit van Tired of Cancer’s Untire App zal onderzocht worden in een internationale wetenschappelijke studie onder leiding van Profs. Robbert Sanderman en Mariët Hagedoorn. De Untire App wil gebruikers de juiste oplossingen geven om hun energie te vergroten en de kwaliteit van leven te verbeteren.

De studie

Gedurende anderhalf jaar is onderzocht of de Untire App (ex)kankerpatiënten kan helpen hun kankergerelateerde vermoeidheid te verminderen en hun kwaliteit van leven te verbeteren. De deelnemers komen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Duitsland, Spanje en Nederland.

Deelnemers aan het onderzoek werden in één van twee groepen geplaatst: de eerste groep kreeg direct 6 maanden toegang tot de Untire App, de tweede groep kreeg toegang na een studieperiode van 12 weken. Hierdoor kunnen onderzoekers fluctuaties in vermoeidheid van patiënten onderzoeken en deze vergelijken met de fluctuaties in vermoeidheid in een groep die actief gebruik maakt van de app. Om de respons van de deelnemers te meten, werd de deelnemers gevraagd de vragenlijsten over hun vermoeidheid, levenskwaliteit en andere vermoeidheidsgerelateerde aspecten zoals lichaamsbeweging, slaap, stemming en mindfulness in de loop van het onderzoek in te vullen.