Onderzoek

De Untire app blijkt als digitale behandeling (Digital Medicine) een effectieve methode om vermoeidheid bij kanker te verminderen. Dat blijkt uit een grote RCT studie van de Universiteit van Groningen onder 800 (ex-) patiënten in Engeland, de Verenigde Staten, Australië en Canada die allemaal last hadden van ernstige vermoeidheid. Dr. Bram Kuiper, de mede bedenker van Untire: “Het is geweldig dat onafhankelijk onderzoek aantoont dat de Untire app daadwerkelijk de vermoeidheid van (ex-)kankerpatiënten vermindert en hun levenskwaliteit verbetert. We hebben nu iets in handen waarmee we veel mensen op een laagdrempelige manier kunnen helpen.”

Untire App Study

Nederland telt ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Vermoeidheid is de meest voorkomende en invaliderende bijwerking van kanker- en kankerbehandelingen. Tachtig procent van alle mensen met kanker is het eerste jaar na de diagnose ernstig vermoeid. Ruim dertig procent heeft daar veel langer last van, soms tot meer dan tien jaar na dato. Naar schatting 350.000 mensen in Nederland lijden onder vermoeidheid door kanker. Het heeft een zeer negatieve invloed op hun fysieke, sociale, emotionele en cognitieve functioneren en beïnvloedt hun vermogen om hun dagelijkse leven te leiden zoals zij dat graag willen.

Untire App Study

Nederland telt ruim 900.000 mensen die kanker hebben of hebben gehad. Vermoeidheid is de meest voorkomende en invaliderende bijwerking van kanker- en kankerbehandelingen. Tachtig procent van alle mensen met kanker is het eerste jaar na de diagnose ernstig vermoeid. Ruim dertig procent heeft daar veel langer last van, soms tot meer dan tien jaar na dato. Naar schatting 350.000 mensen in Nederland lijden onder vermoeidheid door kanker. Het heeft een zeer negatieve invloed op hun fysieke, sociale, emotionele en cognitieve functioneren en beïnvloedt hun vermogen om hun dagelijkse leven te leiden zoals zij dat graag willen.

Untire is geschikt voor alle kankerpatiënten

Tegen vermoeidheid bij kanker, zeker als die langdurig bestaat, is geen medicijn beschikbaar. De beschikbare niet-medische behandelmogelijkheden voor vermoeidheid bij kanker, zoals onco-revalidatie en psychologische behandelingen, bereiken vaak maar een zeer beperkt aantal patiënten, naar schatting slechts 2%. Untire kan daarentegen op een laagdrempelige manier veel mensen bereiken. De app is ontwikkeld door psychologen, onderzoekers en patiënten.

De inhoud van Untire is gebaseerd op bewezen methodes en biedt een veelomvattend zelfmanagement programma. Het is erop gericht om gebruikers mentaal en fysiek te activeren en daarmee de vicieuze cirkel van vermoeidheid te doorbreken. Naast psycho-educatie, onder meer in de vorm van animaties, lichamelijke activiteiten, ontspanningsoefeningen, het leren managen van energie en dagelijkse positieve tips, is er een besloten online community voor het uitwisselen van ervaringen.

Het Untire programma is geschikt voor alle kankerpatiënten: ongeacht geslacht, leeftijd, type kanker, behandelfase en prognose. Steeds meer artsen, verpleegkundigen en kankerpatiëntverenigingen in binnen-  en buitenland bevelen Untire aan. De app is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits en wordt inmiddels door meer dan 27.000 mensen gebruikt.

Meten na 12 weken

Van de 800 mensen die meededen aan het gerandomiseerd onderzoek met een interventie-  en controlegroep uitgevoerd door de Universiteit van Groningen heeft zestig procent alle kankerbehandelingen achter de rug. Bijna tien procent van de proefpersonen kreeg eerder professionele hulp voor het bestrijden van hun vermoeidheid. Bij het onderzoek kreeg tweederde de mogelijkheid om direct te starten met het gebruik van Untire. De overige proefpersonen vormden een controlegroep die twaalf weken later toegang zou krijgen tot de app. Diverse keren werd gemeten hoe vermoeid de proefpersonen zich voelden en hoe het gesteld was met hun kwaliteit van leven. Uit het onderzoek (met een intention-to-treat analyse) blijkt dat Untire gebruikers na 12 weken significant minder vermoeidheidsklachten hebben dan mensen uit de controlegroep en meer levensgeluk ervaren.

Meeste vooruitgang

Verdere analyses van de onderzoeksdata wijzen uit dat mensen die de app regelmatig gebruiken, de meeste voortuitgang boeken, vertelt de Groningse onderzoeker Simon Spahrkäs. Het blijkt dat driemaal per week gedurende 20 minuten gebruik al tot hele goede resultaten leidt.

Het onderzoek is gepubliceerd door Psycho Oncology.