Privacybeleid

De “app” van de Tired of Cancer-app wordt je aangeboden door Tired of Cancer B.V. – ook aangeduid met “ToC BV, we, ons” –, een bedrijf naar Nederlands recht dat aan Europese richtlijnen voor mHealth voldoet. We zijn gevestigd op het Lucas Bolwerk 6, 3521 EG Utrecht.

Onze oprichter, dr. Bram Kuiper, wil met de app (ex-)kankerpatiënten over de hele wereld helpen met hun vermoeidheid en alles wat daarmee samenhangt. De bewustwording en het onderzoek naar kankergerelateerde vermoeidheid of “CRF” staan nog in de kinderschoenen. ToC BV wil meer onderzoek doen naar CRF en via een app hulpmiddelen aanbieden om beter met CRF om te gaan.

ToC BV hecht groot belang aan de bescherming van de gegevens van haar gebruikers. Daarom worden je persoonsgegevens, dat wil zeggen alle gegevens waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, zorgvuldig behandeld en beschermd. Bij het verwerken van gegevens houdt ToC BV zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Door de app te gebruiken, het aanvinken van het vakje privacybeleid & gebruiksvoorwaarden en het aanmaken van een account, geef je ToC BV ondubbelzinnig toestemming voor de registratie, verwerking van je persoonlijke informatie en gevoelige gezondheidsgegevens in overeenstemming met de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden.

Mocht je vragen hebben over je gegevens of de bescherming van je privacy, neem dan contact met ons op via support@untire.com.

Doel van de verwerking

Wanneer je gebruik maakt van Untire – inclusief het gebruik zonder account – verzamelt, bewaart en gebruikt ToC BV persoonlijke, niet-persoonlijke en sensitieve (gezondheids) gegevens. Wij verzamelen deze gegevens voor de volgende doeleinden:

Om je behoeften te begrijpen en onze diensten te verbeteren

Wij verzamelen gegevens om je behoeften en je gebruik van Untire te begrijpen, om bugs te analyseren en problemen op te lossen, en om  je de best mogelijke en betrouwbare ervaring te bieden.

Het leveren van gepersonaliseerde inzichten in je kanker-gerelateerde vermoeidheid

De gegevens die je bijhoudt en invoert in Untire over je gezondheid en je activiteiten worden beschouwd als gevoelige persoonlijke gegevens. ToC BV slaat alleen gevoelige persoonsgegevens op met je uitdrukkelijke toestemming, wat je doet door toestemming te geven bij het gebruik van de App.

Consent

Als je Untire gebruikt, worden je persoonlijke gegevens – inclusief gevoelige gegevens en gegevens met betrekking tot je gezondheid – op je apparaat opgeslagen en ook op de servers van Untire opgeslagen en verwerkt. Dit wordt gedaan om je de mogelijkheid te bieden een back-up van je gegevens te maken en om extra functies mogelijk te maken.

Door gebruik te maken van Untire, en je vinkt het vakje van het privacybeleid & gebruiksvoorwaarden aan, geef je ondubbelzinnig toestemming voor:

i. ToC BV mag persoonlijke gegevens die je verstrekt via het gebruik van de Untire app uitsluitend opslaan en verwerken met als doel Untire diensten aan je te leveren en om de servicemogelijkheden van Untire te verbeteren. Dergelijke Untire diensten kunnen bestaan uit het sturen van informatie en herinneringen via de Untire app of naar het e-mailadres dat je aan Untire heeft verstrekt.

 ii. Persoonlijke gegevens die je aan ToC BV verstrekt door gebruik te maken van Untire omvatten persoonlijke gegevens die je in de Untire app zelf invoert, zoals je naam, accountgegevens, leeftijd en geslacht, en afhankelijk van de gegevens die je verstrekt, gezondheidsinformatie – o.a. wanneer je gediagnostiseerd bent met kanker, type kanker, de metingen, vaas met energie, reflectiestappen, enz.

iii. ToC BV zal je persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven, behalve als het verplicht is de Untire dienst aan je te leveren (bijv. technische dienstverleners), tenzij Untire je uitdrukkelijke toestemming heeft gevraagd voor het delen.

iv. ToC BV mag je gezondheidsinformatie gebruiken om geanonimiseerde sets van gegevens te creëren voor onderzoeksdoeleinden om onze diensten te verbeteren.

Je kunt je toestemming voor dit gebruik van je gegevens te allen tijde intrekken door je Untire-account te verwijderen.

Gegevens verzameling

Omdat we graag transparant willen zijn, geven we je hierbij  een overzicht van de informatie die we verzamelen.

Zonder aanmaak van een account:

 • Persoonlijke informatie
  • Naam; we vragen om je voornaam of schuilnaam zodat we die kunnen gebruiken voor communicatiedoeleinden om de app persoonlijker te maken.
  • Leeftijd; we vragen om je leeftijd voor demografische doeleinden ten behoeve van het verbeteren van Untire.
  • Geslacht; we vragen naar je geslacht voor demografische doeleinden ten behoeve van het verbeteren van Untire.
 • Apparaatgegevens

We verzamelen informatie over je mobiele telefoon, namelijk model, naam en identifiers, apparaatinstellingen, de applicatie-identifier en crashinformatie.

 • Gebeurtenis- en gebruiksgegevens

Wanneer je de app gebruikt, verwerken wij gegevens om je gebruik van onze app te begrijpen, bijvoorbeeld welk scherm in de app die je opent of welke knop je hebt gebruikt. Wij verzamelen deze informatie en gebruiken deze als geaggregeerde gegevens om beter te begrijpen welke functies het meest relevant of nuttig zijn voor onze gebruikers als geheel.

 • Locatie informatie

Wij slaan het land en de tijdzone waarin je leeft op en kunnen automatisch de juiste taal voor je instellen.

 • Gezondheid en gevoelige gegevens
  • Kanker diagnose; we vragen je wanneer je gediagnostiseerd bent met kanker met als doel inzicht te krijgen in het gebruik van Untire en om het product te kunnen verbeteren.
  • Type kanker; we vragen je met wat voor type kanker je gediagnostiseerd bent met als doel inzicht te krijgen in het gebruik van Untire en om het product te kunnen verbeteren.
  • Gezondheid gegevens App; We slaan gezondheidsgegevens op waaronder je metingen, vaas met energie-input en reflectiestappen.

 

Met een account

  • Account gegevens
   • Accountgegevens; Wij hebben een aantal van je persoonlijke gegevens nodig, zoals je e-mailadres (gebruikersnaam), wachtwoord en PIN-code, om je Untire-account aan te maken.
   • E-mailadres; om met je te communiceren over de welkomstmelding en het resetten van het wachtwoord. We minimaliseren het aantal e-mails dat je ontvangt.

  Alle gegevens die wij bij Untire verzamelen zijn noodzakelijk voor ToC BV om de diensten die je gebruikt te kunnen leveren. De hoeveelheid informatie die wij verzamelen is waar mogelijk geminimaliseerd om je privacy te respecteren.

  Je bent de enige die toegang heeft tot je persoonlijke gegevens. ToC BV kan alle gegevens inzien, behalve alle persoonlijke informatie. Wij verzamelen wel gezondheidsgegevens, maar anoniem.

  Mocht je het niet eens zijn met het verzamelen en verwerken van deze gegevens, dan raden wij je aan om het gebruik van Untire te stoppen, je account te verwijderen en de app te de-installeren.

  Lokale opslag

  Je kunt de App offline gebruiken, na het downloaden van de specifieke inhoud. Wanneer de App weer online is zal de App je gegevens synchroniseren met de server. Dit betekent dat je eigen input zoals tijdschriften en metingen en de inhoud van de App zowel lokaal op je apparaat als op de ToC server worden opgeslagen.

  Delen

  Wij bieden je de mogelijkheid om informatie over je vorderingen en andere acties te delen met derden (zorgverleners, vrienden, familie, enz.). Met de standaardfunctionaliteit voor het delen van informatie op je telefoon kun je informatie delen via diensten van derden, zoals je sociale media-accounts.

  Houd er rekening mee dat alle persoonlijke informatie die je deelt via social media / e-mail / berichten apps door andere gezien kunnen worden, afhankelijk van je instellingen en de methode die je bruikt.  Wij kunnen en zijn niet verantwoordelijk voor wat derden die dergelijke diensten leveren doen met de persoonlijke informatie die je openbaar maakt dan wel deelt.

  Alleen jij hebt de mogelijkheid om te delen. Als zodanig adviseren wij je grote zorgvuldigheid te betrachten bij het bepalen van welke informatie je deelt dan wel opbaar maakt via de diensten van derden.

Gegevens verwerking

Hoe verwerken we je data?

 • Je gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers. Je kunt je gegevens opvragen met behulp van compatibele apparaten die je bezit en je gegevens tussen deze apparaten synchroniseren.
 • Onze servers maken dagelijks een incrementele back-up en elke week een volledige back-up. Zo blijven je gegevens veilig, mochten ze door onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld verloren, verwijderd of beschadigd raken.
 • Je gegevens worden niet verkocht aan derden. We geven derden ook geen toestemming om je gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken. Ontwikkelings-, opslag- en back-updiensten worden door ToC BV echter uitbesteed aan een externe serviceprovider. Voor wetenschappelijk onderzoek zullen we altijd expliciet om geïnformeerde toestemming vragen. Als verwerkingsverantwoordelijke zorgt ToC BV ervoor dat de externe serviceprovider te allen tijde gebonden is aan een passende overeenkomst in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, en dat je gegevens te allen tijde beschermd blijven, minimaal volgens dezelfde normen als die op grond van het huidige privacybeleid gelden.
 • Gecontracteerde derden hebben als verwerkers de taak om de gegevens uitsluitend voor overeengekomen doeleinden te verwerken. Zij mogen de gegevens niet verwerken voor andere doeleinden.
 • ToC BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen en voert procedures uit om te garanderen dat je rechten worden beschermd, en neemt daarbij altijd de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming in acht.
 • Als sprake is van een beveiligingsinbreuk die leidt tot onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot je persoonsgegevens, dan stelt ToC BV je onverwijld van de inbreuk op de hoogte, en geeft daarbij een korte omschrijving van de mogelijke gevolgen en beveelt maatregelen aan om de mogelijke negatieve effecten van de inbreuk tegen te gaan.
 • We zullen je account (mits beschikbaar) en je persoonsgegevens automatisch verwijderen als je de app een jaar lang niet hebt gebruikt. 1 maand voor de verwijdering krijg je een verzoek om actie te ondernemen (om je account te behouden) of niet (in dat geval zullen we je account verwijderen).

Beveiliging van Data

We doen ons uiterste best om ToC BV en de app te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of bekendmaking of vernietiging van de gegevens die wij in ons bezit hebben. Om dit te bereiken passen we de volgende beschermingsmaatregelen toe:

 • Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op een aparte, extra beveiligde server die alleen voor jou als gebruiker toegankelijk is. Op die manier kunnen we een zeer hoog privacyniveau voor je persoonsgegevens garanderen.
 • Je gegevens op je apparaat worden beveiligd middels encryptie, mits je een account hebt aangemaakt.
 • Je gegevens worden van je apparaat naar onze server verzonden met behulp van HTTPS- en TLS-encryptie. Dit betekent dat alle verzonden gegevens vertrouwelijk blijven en onleesbaar zijn voor derden.
 • Onze webontwikkelaar voldoet aan de ISO 27001-norm. De ISO 27001-norm stelt specifieke eisen aan de beveiligingsmaatregelen en schrijft voor hoe veiligheidsrisico’s moeten worden beoordeeld en aangepakt.
 • Onze hosting provider voldoet aan de ISO 27001-, ISO 9001– en NEN 7510-norm en heeft ISAE 3402 type I en II rapporten opgesteld. Alle normen hebben als doel om je gegevens te beveiligen.

Je rechten

Jouw gegevens zijn jouw eigendom, altijd!

 • Je kunt je naam en e-mailadres altijd controleren en wijzigen via de instellingen van de app. Vanwege technische complicaties is het niet mogelijk je inloggegevens te wijzigen. De enige optie is om je persoonsgegevens te verwijderen (zie hieronder).
 • Je kunt je dagboeknotities altijd controleren en wijzigen met behulp van de app-aantekeningen.
 • Je kunt je persoonsgegevens op elk moment verwijderen met behulp van de “vergeet mij”-functie in de app. Zodra je toestemming hebt gegeven, wissen we al je persoonsgegevens. Als deze zijn gewist, kun je de app van je apparaat verwijderen.
 • Je kunt je persoonsgegevens op elk moment downloaden vanuit de app. Je hebt dus controle over je eigen gegevens. Je zou ze elders opnieuw kunnen gebruiken.
 • Mocht je vragen, klachten of bezwaren hebben met betrekking tot je rechten en persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via support@untire.com.

Jouw verantwoordelijkheid

Het is niet alleen de taak van ToC BV om je gegevens veilig te houden. Alle betrokkenen parijten moeten dat doen, inclusief jij zelf. Het is in je eigen belang om ervoor te zorgen dat je gegevens op een veilige, verantwoorde en rechtmatige manier worden verwerkt. Hou dus rekening met het volgende:

 • Beveilig je telefoon met schermvergrendeling en een wachtwoord.
 • Beveilig de app met een gebruikersaccount en stel een pin-code of vingerauthenticatie in voor eenvoudig en veilig inloggen.
 • Voor het wachtwoord geldt: hoe ingewikkelder, hoe beter. En gebruik een uniek wachtwoord.
 • Zorg ervoor dat je apparaten en software altijd up-to-date zijn.
 • Denk goed na waar en met wie je je persoonsgegevens deelt.
 • Als je een back-up van je apparaat maakt via een dienst van een derde, zoals iCloud, realiseer je dan dat je alle persoonsgegevens die op je apparaat zijn opgeslagen, doorgeeft aan die derde. Als dit geval is, verwijst ToC BV je naar het privacybeleid van deze derde en raden we je aan dit beleid door te nemen om je gegevens veilig te houden.

Data Protection officer

Naam:              A. Aukes Msc.
E-mail:             security@tiredofcancerapp.com
Adres:              Lucasbolwerk 6, 3512 EG Utrecht

Tot slot

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om technologische vooruitgang te weerspiegelen, evenals veranderingen in de wet, in de manier waarop we gegevens verzamelen en gebruiken, en in de kenmerken van door ToC BV aangeboden diensten. Deze wijzigingen worden van kracht twee weken nadat een nieuwe versie van de app is gepubliceerd. Wijzigingen van het privacybeleid worden op deze pagina bekendgemaakt. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal ToC BV je er meer nadrukkelijk op wijzen.

Privacybeleid

De “website” van de Tired of Cancer-app wordt je aangeboden door Tired of Cancer B.V. – ook aangeduid met “ToC BV, we, ons” –, een bedrijf naar Nederlands recht dat aan Europese richtlijnen voor mHealth voldoet. We zijn gevestigd op het Lucas Bolwerk 6, 3521 EG in Utrecht.

Onze oprichter, dr. Bram Kuiper, wil met de app (ex-)kankerpatiënten over de hele wereld helpen met hun vermoeidheid en alles wat daarmee samenhangt. De bewustwording en het onderzoek naar kankergerelateerde vermoeidheid of “CRF” staan nog in de kinderschoenen. ToC BV wil meer onderzoek doen naar CRF en via een app hulpmiddelen aanbieden om beter met CRF om te gaan.

ToC BV hecht groot belang aan de bescherming van de gegevens van haar gebruikers. Daarom worden je persoonsgegevens, dat wil zeggen alle gegevens waarmee je direct of indirect geïdentificeerd kunt worden, zorgvuldig behandeld en beschermd. Bij het verwerken van gegevens houdt ToC BV zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

Mocht je vragen hebben over je gegevens of de bescherming van je privacy, neem dan contact met ons op via privacy@tiredofcancerapp.com.

1.      Je gegevens

Wat we verzamelen

Door het gebruik van onze website en onze diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Daarnaast kunnen we bepaalde informatie verzamelen, opslaan en gebruiken die je aan ons verstrekt via het contactformulier of via e-mail, waaronder maar niet beperkt tot vragen, opmerkingen, feedback enz.

We kunnen bepaalde anonieme gegevens automatisch verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot de vingerafdruk van je browser en besturingssysteem, taal, locatiegegevens en informatie over de manier waarop je de website gebruikt, bijvoorbeeld welke delen van website je bekeken of gebruikt hebt en hoe lang je in een bepaald deel bent gebleven.

Hoe we gebruikmaken van je gegevens

We verzamelen informatie in de eerste plaats om onze website aan te bieden en te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze prettig en makkelijk te navigeren is.

Verder kunnen we je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken (zie diensten):

 • Om de nieuwsbrieven en mailings te sturen waarvoor je je hebt aangemeld (met je expliciete toestemming)
 • Om vragen en opmerkingen te beantwoorden en klantenservice te bieden.

Let op: ToC BV neemt geen besluiten op grond van geautomatiseerde verwerking (algoritmen) die negatieve gevolgen voor je zouden kunnen hebben.

2.      Diensten

Nieuwsbrieven

Om je aan te melden voor onze nieuwsbrief moet je je naam en e-mailadres opgeven. Na de aanmelding moet je expliciet toestemming geven en bewaren we je gegevens tot je je weer afmeldt.

ToC BV gaat zorgvuldig om met je geregistreerde gegevens. We verkopen geen e-mailadressen, namen of profielen aan derden. De inschrijving is bedoeld om je in de toekomst informatieve en/of commerciële berichten over ToC BV te sturen.

Je kunt je naam en e-mailadres altijd controleren en wijzigen via de inschrijvingsinstellingen van MailChimp. Je opent ze via een link onder aan de nieuwsbrief.

We gebruiken MailChimp om je onze nieuwsbrieven toe te sturen. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Klantenservice via het contactformulier en e-mail

Op onze website staat een contactformulier en ons email adres. Deze kunnen gebruik worden voor vragen, opmerkingen, support, feedback etc. Wanneer je via het contact formulier of e-mail adres contact met ons zoek vraagt dan wel ontvangt ToC BV de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • E-mailadres;
 • Informatie die betrekking heeft op de vraag/opmerking, support, etc.

Tired of Cancer verwerkt je persoonsgegevens met als doel te reageren op een vraag of klacht of een ander bericht dat je naar ons hebt verstuurd. Daarom is het verplicht om persoonsgegevens in te vullen. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is dat deze nodig is om de legitieme belangen van ToC BV en die van jou te behartigen. We doelen hiermee op het concrete belang dat ToC BV en jij erbij hebben om op jouw verzoek te reageren op vragen, klachten of andere soorten berichten. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de vraag, de klacht of het andere bericht dat via het contactformulier is verstuurd, volledig te beantwoorden en af te handelen. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd.

We gebruiken Microsoft365 voor alle e-mailberichten. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie: https://www.microsoft.com/online/legal/v2/?docid=18&langid=en-UK

3.      Diensten van derden

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. De gegevens die we met Google Analytics verzamelen, zijn geanonimiseerd en versleuteld. Het is niet toegestaan gegevens met Google te delen. Verder gebruiken we Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Meer informatie, met name over Google Analytics, vind je in het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Socialmediaknoppen

We gebruiken knoppen om onze pagina’s, blogs enz. te promoten of delen op Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn. Deze knoppen zijn door deze socialmediaplatforms zelf gecreëerd en maken gebruik van een cookie. De cookies kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld onthouden dat je ingelogd bent op een bepaald socialmediaplatform, zodat je niet hoeft in te loggen om te delen.

Lees de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn goed door als je wilt weten wat deze socialmediaplatforms met je persoonsgegevens doen.

Embedded content

We maken op onze website gebruik van embedded content die gehost wordt door Vimeo.

Vimeo maakt gebruik van cookies en kan persoonsgegevens verzamelen. In de privacyverklaring van Vimeo kun je lezen hoe Vimeo omgaat met je persoonsgegevens: https://vimeo.com/privacy

4.      Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je browser op je computer of apparaat worden opgeslagen. Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en sessiecookies. Permanente cookies blijven op je pc of mobiele apparaat staan als je offline gaat. Sessiecookies worden verwijderd zodra je je webbrowser afsluit.

We gebruiken cookies om onze Website goed te beheren, maar ook om anoniem inzicht te krijgen in hoe je onze website gebruikt en hoe we dat kunnen verbeteren (door middel van Google Analytics). De zogenaamde tracking cookies, die geplaatst worden voor analyse- of reclamedoeleinden, zijn cookies van derden. Deze cookies worden niet door ons ingesteld, maar door diensten van derden zoals YouTube en Facebook.

Wil je geen cookies gebruiken? Je kunt ze makkelijk uitschakelen in je browser. Hoe je dat precies moet doen, lees je op https://cookiesandyou.com.

5.      Gegevensverwerking en -beveiliging

Hoe verwerken en beveiligen we je gegevens? Samengevat:

 • Je gegevens worden opgeslagen in beveiligde applicaties (soms zijn dit applicaties van derden);
 • Je persoonsgegevens worden niet verstrekt, verkocht, verhuurd, uitgeleend of anderszins bekendgemaakt aan derden, tenzij: je ons hiervoor toestemming hebt gegeven; we wettelijk verplicht zijn om dit te doen, bijvoorbeeld in reactie op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of andere juridische procedure; dit nodig is om de eigendomsrechten van deze website te beschermen en te verdedigen.
 • We kunnen ook geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie over het gebruik van de website delen met niet-gelieerde derden. Deze geaggregeerde informatie bevat geen persoonlijke gegevens over jou.
 • Sommige diensten worden door ToC uitbesteed aan externe serviceproviders. Als verwerkingsverantwoordelijke zorgt ToC BV ervoor dat de externe serviceprovider te allen tijde gebonden is aan een passende overeenkomst in overeenstemming met toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming, en dat je gegevens te allen tijde beschermd blijven.
 • Gecontracteerde derden, ook wel verwerkers genoemd, hebben als taak om je gegevens uitsluitend voor overeengekomen doeleinden te verwerken. Gegevensverwerking voor andere doeleinden is niet toegestaan.
 • ToC BV neemt passende technische en organisatorische maatregelen en voert procedures in om te garanderen dat je rechten worden beschermd, en neemt daarbij altijd de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming in acht.
 • De persoonsgegevens die je verstrekt worden naar ons verstuurd in versleutelde vorm via een HTTPS-verbinding. Om te voorkomen dat je namens ons e-mails ontvangt die virussen bevatten, aangemerkt worden als spam of bedoeld zijn om persoonlijke (login)gegevens te verkrijgen, maken we gebruik van de internetstandaarden DKIM en SPF. Hierdoor is het mogelijk een beveiligde verbinding met je ontvangende e-mailservers tot stand te brengen (voor zover ze dit ondersteunen).
 • Als sprake is van een beveiligingsinbreuk die leidt tot onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot je persoonsgegevens, dan stelt ToC BV je onverwijld van de inbreuk op de hoogte, en geeft daarbij een korte omschrijving van de mogelijke gevolgen en beveelt maatregelen aan om mogelijke negatieve effecten van de inbreuk tegen te gaan.

6.      Je rechten

Jouw gegevens zijn jouw eigendom. Onder alle omstandigheden.

Opslag van gegevens

Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig is. De bewaartermijn hangt af van het doel waarvoor we de gegevens hebben ontvangen of verzameld, en van wettelijke verplichtingen om de gegevens te bewaren. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op via privacy@tiredofcancerapp.com.

Inzage, correctie of verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ToC BV. Ook heb je recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je een verzoek bij ons kunt indienen om je de persoonsgegevens toe te sturen die we hebben verzameld.

Je kunt een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, of een verzoek om je toestemming te trekken of bezwaar tegen maken de verwerking van je persoonsgegevens, sturen naar privacy@tiredofcancerapp.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om inzage door jou is ingediend, vragen we je een kopie van je identiteitsdocument als bijlage mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie het volgende zwart om je privacy te beschermen: je pasfoto, de machineleesbare zone (de strook met nummers onder aan het paspoort), het paspoortnummer en het burgerservicenummer. We proberen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek te reageren.

Vragen/Klachten/Feedback

Mocht je vragen, klachten of bezwaren hebben met betrekking tot je rechten en persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via privacy@tiredofcancerapp.com

 7.      Tot slot

We behouden ons het recht voor dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen om technologische vooruitgang te weerspiegelen, evenals veranderingen in de wet, in de manier waarop we gegevens verzamelen en gebruiken, en in de kenmerken van door ToC BV aangeboden diensten. Wijzigingen van het privacybeleid worden op deze pagina bekendgemaakt. Als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal ToC BV je er meer nadrukkelijk op wijzen.