Lovie for Good

Lovie for Good

Lovie for Good 709 421 Untire

Untire is opgenomen in het Lovie for Good programma.

Lovie for Good is een samenwerkingsprogramma gevormd door The Lovie Awards en WP Engine om de aandacht te vestigen op de door Lovie erkende projecten die zijn gebouwd om verandering te stimuleren. Lovie for Good heeft baanbrekende initiatieven ontwikkeld om sociaal goed te promoten en gaat achter de schermen met de makers van de beste redactionele en advertentieprojecten van dit jaar om te leren hoe ze digitale technologie hebben gebruikt om te werken op het snijvlak van kunst en technologie. De makers achter elke digitale ervaring beschrijven hun proces, de uitdagingen waarmee ze werden geconfronteerd, de beloningen die ze kregen en de onverwachte resultaten die uit de echte sociale verandering in Europa voortvloeiden.

https://www.lovieawards.eu/winners/untire/