Klachten

Zoals u van ons mag verwachten, zullen we er alles aan doen om de omgang met elkaar, zo goed mogelijk te laten verlopen. Ondanks dat kan het gebeuren dat iemand een klacht heeft en deze wil indienen om te laten afhandelen.

Indienen van een klacht

Indien wij een klacht niet samen met de veroorzaker ervan kan oplossen, kan de klacht worden ingediend bij onze klachtenfunctionaris. Dit gebeurt altijd per mail: support@untire.me

Geef daarbij het volgende op:

  • Naam:
  • Telefoonnummer:
  • Omschrijving van de klacht:

 De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon.
Na de ontvangst van een klacht zal de klachtenfunctionaris in eerste instantie onderzoeken of de klacht ontvankelijk verklaard kan worden.
Daarna zal de klachtenfunctionaris aan de klager, uiterlijk binnen 10 werkdagen na het indienen, een schriftelijke reactie sturen op de door hem/haar geformuleerde klacht.
In deze reactie zal minimaal zijn opgenomen:

  • of de klacht ontvankelijk is
  • wat de inhoud van de klacht is
  • welke wenselijke stappen er genomen kunnen worden om de klacht weg te nemen.

De klachtenfunctionaris kan, desgewenst en zo mogelijk, ondersteuning bieden bij deze stappen. Indien de klacht niet wordt opgelost op een voor de klager bevredigende manier, verwijst de klachtenfunctionaris de klager naar De Geschillencommissie die de klager kunnen helpen bij het nemen van eventuele verdere stappen.